شهاب حسینی، لئوناردو دی‌کاپریو

شهاب حسینی، لئوناردو دی‌کاپریو

نخل طلایی شهاب حسینی بهانه ای شد تا از علایقم بنویسم

از دو نفر که به شدت دوستشون دارم

شهاب حسینی رو اولین بار تو فیلم دل شکسته با شخصیت یه دانشجوی فرزند شهید مذهبی دیدم و عاشقش شدم و

دی کاپریو رو هم تو فیلم Inception
Read more